Vypis z katastru nemovitosti

Katastr nemovitosti v Ceske republice je souborem udaju o nemovitostech v Ceske republice. Tento soubor obsahuje udaje a jejich popis, jakoz i jejich geometrickou a polohovou identifikaci. Soucasti katastru je zapis majetkovych a jinych hmotnych prav a dalsich prav k temto nemovitostem. Katastr nemovitosti obsahuje radu dulezitych udaju o pozemcich, stavbach a vlastnickych prav k nim a je provozovan jako informacni system na uzemi Ceske republiky, kde je zakladnim uzemnim celkem katastralni uzemi a jeho operni dum sestava ze souboru geodetickych informaci vcetne katastralni mapy a souboru popisne informace v katastralnich uzemich, o pozemcich, stavbach, bytech a nebytovych prostorach, o vlastnicich, o pravnich vztazich a skutkovych podminkach urcenych zakonem.

Katastralni urady

Udaje uvedene v katastru nemovitosti poskytuji jednotliva pracoviste katastralnich uradu ve forme urednich listin. Toto jsou pocitacove soubory, ke kterym ma kdokoli pristup na dalku pres internet. Pristup do katastru nemovitosti je bezplatny, diky cemuz muzete na katastralnich uradech ziskat informace o pozemcich a stavbach zapsanych v KN, jakoz i informace o jejich vlastnicich nebo stavu nekterych rizeni. V kazdem krajskem meste jsou katastralni urady. Okresni katastralni urady se pak hlasi na jednotlivych pracovistich nachazejicich se ve mestech rekne.

Vypis z rejstriku

Pri mnoha jednanich o nemovitostech se vyzaduje dukaz o vlastnictvi nemovitosti. Tento dokument je vypisem z katastru nemovitosti nebo vypisem nebo vypisem z predchozich pozemku, pozemku nebo drah, katastru nemovitosti atd. Za zakoupeni vypisu z katastru nemovitosti se uctuje poplatek 100 Kc za prvni stranu a 50 Kc za kazdou dalsi stranku..

DOPORUCUJEME: Online pohled na katastr nemovitosti

Original bude potrebny pri prodeji pozemku, domu nebo bytu, protoze to je zaruka pro kupujiciho, ze kupuje nemovitost od pravoplatneho vlastnika. O vypis z KN muze pozadat kdokoliv zcela anonymne. Poznejte sve cislo titulu a katastralni uzemi, nebo o nej muzete pozadat podle sve inventury majetku. V takovem pripade potrebujete znat katastralni uzemni cleneni a parcelni cislo pozadovane nemovitosti nebo popisne cislo stavby. Muzete take pozadat o vypis podle seznamu jednotek, jako jsou bytove domy. Abyste toho dosahli, potrebujete znat nejen popisne cislo, ale i cislo bytu.

Podle poslednich pravnich predpisu souvisejicich s novym obcanskym zakonikem je klicovym udajem o pravnich vztazich a vlastnictvi nemovitosti zaznam do katastru nemovitosti. Proto je vhodne obcas konzultovat KN nebo ziskat vypis z katastru nemovitosti, abyste se ujistili, ze nedoslo k zasahu do vasich prav. Vyhnete se tak neprijemnemu prekvapeni, ze dalsi vlastnik bude o vasi nemovitosti uvedeny v katastru nemovitosti, coz staci na vyporadani soudni cestou.

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here