Advokat radi: Kdo je ucastnikem stavebniho rizeni a co zmuze

Intenzivni a nikdy nekoncici vystavba je osud, se kterym musi mestsky clovek, tedy kazdy clovek zijici v urbanizovane oblasti, jednoduse, byt velmi neochotne, jednoduse pristoupit. Jake jsou vase moznosti ovlivneni vystavby planovane ve vasi oblasti??

V idealnim svete je minimalne tato stavba realizovana v souladu s platnym planem uzemniho rozvoje, pri respektovani obecne platnych predpisu, zejmena vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby (v te dobe v hlavnim meste Prahy Prazsky stavebni rad), s durazem na ochranu prav tretich osob. V popsanem idealnim svete dohlizi na dodrzovani techto predpisu moudry stavebni urad, kteremu predevsim netreba opakovane pripominat desitky zprav kvuli casto neurcitym asociacim s podezrelymi nazvy a obvykle spornymi cili..

Vystavbe se tedy da vubec zabranit?

Pokud vsak nezijete v popsanem idealnim svete, mate mnoho prilezitosti ovlivnit rozhodovaci proces v uzemnich rizenich. Je to postup, ve kterem se stavba nachazi, a tedy rozhodujici okamzik, ve kterem se rozhoduje o tom, zda a jaka stavba se na konkretnim pozemku postavi..

Mezi tyto moznosti patri napriklad predlozeni petice, zalozeni sdruzeni s hlavnim ucelem ochrany prirody a krajiny v danem uzemi nebo podavani zprav verejnosti v uzemnich rizenich. Jako ucastnik vsak mate v rizeni nejsirsi pravomoci. Na rozdil od sdruzeni se ucastnik ucastni vsech uzemnich rizenich (pokud se sdruzeni mohou ucastnit pouze na tech rizenich, kde je povolen umysl zasahovat do prirody a krajiny), na rozdil od komentujiciho publika, ma pravo podat bezne a mimoradne odvolani proti rozhodnutim a dalsimi opatrenimi stavebniho uradu.

Kdo je ucastnikem rizeni

Proto, pokud se domnivate, ze planovany zamer muze uzemnim rozhodnutim (podle § 85 odst. 2 pism. B/zakona c.: C. 183/2006 Sb., Zakona o uzemnim planovani a stavebnim radu, dale jen"stavebni zakon ", a pokud s vami stavebni urad nadale nejedna jako s ucastnikem, v prvni rade mate pravo oznamit stavebnimu uradu, ze ucastniky rizeni jsou take ti sousede, u nichz je zrejme, ze navzdory chybejicim spolecnym hranicim s dodavatelem mohou byt porusena jejich prava..

Kdo je ucastnikem rizeni, je vzdy veci individualniho posouzeni stavebnim uradem. Podle ustanoveni § 28 odst. 1 spravniho radu se vsak za ucastnika v pripade pochybnosti povazuje osoba, ktera se tvrdi, ze je ucastnikem, pokud se neprokaze opak. Stavebni urad vyda rozhodnuti o tom, zda je dana osoba ucastnikem, o cemz vyrozumi pouze osobu, o jejiz ucasti v rizeni bylo rozhodnuto..

Pro uplnost je v teto souvislosti treba venovat pozornost rozsudku nejvyssiho spravniho soudu c. 2 As 8/2008 - 39, v nemz nejvyssi spravni soud konstatoval, ze rozhodnuti o tom, zda je ucastnik ucastnikem rizeni, neni spravnym rozhodnutim. organ je povinen vydat pouze v pripadech, kdy neni pochyb o tom, ze dana osoba neni ucastnikem rizeni. V takovem pripade staci, aby spravni organ informoval osobu neformalni komunikaci.

Nejvyssi spravni soud konstatoval, ze predvolani osoby povazovane z urcitych duvodu za ucastnika rizeni a predvolani spravniho organu na jejich radne zachazeni nemohou byt dostatecnym vyjadrenim pochybnosti. Zejmena neni pochyb o tom, kde je otazka ucasti osoby jasne pravne upravena, a proto neni nutne zadne dalsi pravni posouzeni veci krome jednoducheho uplatneni prava. V opacnem pripade, a take pokud je k posouzeni teto otazky zapotrebi jakekoliv vecne prezkoumani, uz jde o odstraneni nejistoty, a proto vznikaji pochybnosti. Nejvyssi soud dodava, ze s prihlednutim k zasadni vyznam vymezeni skupiny ucastniku spravniho rizeni pro zakonnost jeho dalsiho prubehu je treba pripady, ve kterych neni vydano usneseni, posuzovat opatrne a zdrzenlive. V kontroverznich pripadech doporucuje postupovat zajistenim vetsi ochrany potencialnich prav osoby zadajici o ucast, t. J. Vydanim usneseni.

Pokud stavebni urad rozhodne, ze nejste ucastnikem rizeni, mate pravo odvolat se proti takovemu rozhodnuti na nadrizenem organu, ktery je povinen vas o tom informovat..

Stavebni urad je povinen sve rozhodnuti pri zachovani spravne svobody nalezite oduvodnit, kdy musi posoudit, zda a z jakeho duvodu by nemel byt nebo nema byt ucastnikem rizeni. Zaroven musi stavebni urad dbat na ochranu stavebnika a pravne vymezit okruh ucastniku tak, aby zpusobena ucastnici nemohly zpusobit prutahy v rizeni, ktere by mohly zpusobit stavebnikovi skodu, za co by mohl byt zodpovedny stavebni urad...

Koncept sousedstvi a prime pece

Stavebni urad nema snadnou pozici mimo jine proto, ze nedefinuje pravo sousedstvi (ani sousedni pozemky nebo sousedni budovy). V prvni rade ze zavedene judikatury (napr. Nalez Ustavniho soudu zverejneny pod cislem 96/2000 Sb.) Vyplyva, ze sousedni oblast neni jen oblasti, ktera ma spolecnou hranici s uzemim, na nemz se ma stavet. Okoli je treba chapat sirsi, protoze ucinky stavby se nemusi projevit primo za hranicemi stavebniho pozemku..

Stavebni urad je povinen posoudit, zda je mozne primo ovlivnit prava osoby (plati to primo) s prihlednutim k velikosti stavebniho pozemku a jeho umisteni, vzdalenosti, stavebni rozmery, ucel atd. Na vystavbe vetrnych parku se budou podilet dalsi ucastnici. , Dalsi ve vystavbe jednofunkcni bytoveho domu, i kdyz stejne pusobivy svou velikosti.

Primy kontakt znamena zejmena kontakt stinenim, hlukem, prachem, vuni, zapachem, kourem, vibracemi, svetlem atd., Tj. Imise. Imisemi se obecne rozumi dusledky vykonu vlastnickeho prava, ktere nad miru primerene zasahuje do cizich majetkovych nebo jinych prav (v souladu s 1013 odst. 1 obcanskeho zakoniku, podle ktereho se musi vlastnik zdrzet vseho, co zpusobuje splasky, vodu, kour, prach, plyn , pachy, svetlo, stin, hluk, otresy a jine podobne vlivy neprimerene pronikaji do prostoru jineho majitele podle mistnich podminek a prisne omezuji bezne vyuzivani pudy). Primym dopadem sousednich nemovitosti vsak muze byt napriklad i jejich vliv, ktery v dusledku jeho zamyslenem pouziti zvysil dopravu na stavenisti..

Podle judikatury nejvyssiho spravniho soudu (zejmena rozsudek nejvyssiho spravniho soudu sp. Zn. 8 As 27/2012-113) mezi jednotlive faktory ovlivnujici blahobyt bydleni (kvalita zivotniho prostredi) patri i vyrazne snizeni vzdalenosti mezi budovami, tedy stupen slunecniho zareni a osvetleni v byte , a naruseni soukromi, protoze i tyto prvky prispivaji k pohode bytu.

Stavebni urad musi pri posuzovani, zda muze dojit k naruseni dobrych zivotnich podminek bytu, zohlednit konkretni umisteni. V souladu s citovanym rozhodnutim v lokalite s vysokym stupnem rizeni, prip. I pro mezinarodni ochranu pamatek voli stavebni urady jen mirnejsi a citlivejsi varianty zasahu do jejich vzhledu. Je zrejme, ze vyhled z oken na nekterou nemovitost nemuze byt casem absolutne nezmenen, a pokud vyhled nebude narusen vysokou urovni ochrany pamatky, imise nebude rusit vyhled..

Rozsah prav ucastnika

Pokud stavebni urad rozhodne, ze jste ucastnikem rizeni o uzemnim rozvoji, mate pravo namitat podle cl. 89 odstavec. 4 stavebniho zakona v rozsahu, v jakem se primo tyka vasich prav. Rezervace, ktere nesplnuji vyse uvedene pozadavky, nebudou brany v uvahu.

Namitky ucastniku rizeni musi byt podany nejpozdeji na ustnim nebo verejnem jednani, jinak se k nim nebude prihlizet. V pripade odchylky od ustni casti rizeni museji byt namitky ucastniku rizeni podane ve stanovene lhute. Namitku, na niz se ucastnici rizeni nedohodli, podleha posouzeni stavebniho uradu podle obecne platnych predpisu, pokud nepresahuje rozsah jeho pravomoci. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutim stavebniho uradu, mate v souladu se stavebnim zakonem i pravo podat bezne a mimoradne opatreni nebo pozadat soud o rozhodnuti ve spravnich vecech..

Pokud zadna z vyse popsanych cest nevede k pozadovanemu cili, pak je bohuzel ponechano na mestskeho cloveka, aby se stal venkovskym nebo lesnim muzem...

JUDr. Pavlina Uhlirova, pravnicka
Zdroj: JUDr. Pavlina Uhlirova.

Advokat se specializaci na soukrome a mezinarodni obchodni pravo, stavebni a spravni pravo. Poskytuje dlouhodobou pravni pomoc v oblasti stavebniho prava, zejmena stavebnim uradem ve vsech oblastech jejich cinnosti.
SIT: www.
MNE: uhlirova
T: +420 731 037 288

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here