Advokat radi: Jak na obtezovani hlukem

Nemuzete spat celou noc kvuli rusivym poulicnim prvkem? Je mozne, ze vam s timto problemem pomuze stavebni urad nebo hygienicka stanice. Tento clanek poskytuje rady, na koho se v konkretnich pripadech obratit.

Pravomoci stavebniho uradu

Stavebni urady vykonavaji systematicky dozor nad zabezpecenim ochrany verejneho zajmu, ochrany prav a opravnenych zajmu pravnickych a fyzickych osob a nad plnenim jejich povinnosti podle zakona a pravnich predpisu vydanych k jeho provedeni (podle § 132 odst. I souvisejiciho).

Pokud vas vyrusi hluk z restaurace, baru nebo diskoteky, nejdrive kontaktujte staveniste se zvysenym zvukovym vystraznym signalem a ze provozovatel vyuziva sve cinnosti v souladu s platnymi povolenimi. Stavebni urad se zpravidla bude ridit i neformalni podanou zadosti s tim, ze podle jejiho obsahu bude vyhodnocena jako podnet k vykonu stavebniho dozoru ve smyslu citovanych predpisu...

Pokud ne, muzete podat zadost podle zakona o svobode informaci. Stavebni urad pak musi vasi zadosti vyhovet a take vam zasle vsechna rozhodnuti tykajici se pozemku, pokud o to vyslovne pozadate. Poskytnuti techto informaci muze a obvykle bude uctovana.

Pokud stavebni urad zjisti, ze hlucny zavod je provozovan v rozporu s povolenimi nebo dokonce bez nich, mel by pozadat provozovatele o prijeti napravnych opatreni nebo ulozit povinnost takove napravne opatreni zorganizovat rozhodnutim. Stavebni urad zaroven muze pozastavit nebo omezit vykon cinnosti, pri kterych doslo k poruseni zakonne povinnosti, az do prijeti napravnych opatreni (ustanoveni § 171 odst. 3 stavebniho zakona).

Dohled nad hygienickymi limity

Pokud stavebni urad urci, ze provoz je provozovana v souladu s povolenim, dohlizi na dodrzovani stanovenych hygienickych limitu krajska hygienicka stanice...

Hlukove limity jsou definovany jako limity znecisteni ovzdusi, coz znamena, ze do zakonem stanoveneho chraneneho prostoru nemuze proniknout vice hluku, nez stanovi hygienicky limit. Provozovatel je povinen prijmout takova opatreni, aby zabranil pronikani hluku presahujiciho povoleny limit do chranenych oblasti. Pokud tak neucini, muze zasahnout sanitacni stanice.

Sanitacni stanice muze nejen pokutovat provozovatele, ale muze pozastavit i takove hlucne cinnosti, ktere jsou v rozporu s povinnostmi v oblasti verejneho zdravi nebo muze pozastavit provoz nebo pouziti zdroje hluku...

Hluk z predzahradky

Hluk vychazejici z predzahradky, ktera je mimo samotne restaurace a kterou nepovoluje stavebni urad (nemusi byt, pokud nejde o stavbu ve smyslu stavebniho zakona), si muze regulovat obec sama. Pro ucely regulace provozu letnich zahrad s cilem zajistit bezpecnost mistniho verejneho poradku mohou byt vydany pravidla trhu, ktere v nich urci tak mista, kde domaci zahrady nejsou povoleny, a pripadne hodiny provozovani techto zahrad, ktere budou podle pravidel trhu povoleny. Provoz predzahradky mimo obdobi povoleneho trznimi predpisy nebo hlas hosty narusujici nocni klid je policii trestan za prestupek.

Napr. Vyhlaska Hlavniho mesta Prahy c. 9/2011 Sb., Kterou se vydava Trzni rad, v priloze c. 2 urcuje misto a cas otevreni predzahradek po 22 hodinach. Pokud neni predzahradka, je mozne ji vyuzivat pouze do 22:00.

letni festivaly

V pripade verejnych akci spojenych s hudebni produkci je organizator povinen zajistit, aby hluk nepresahoval hygienicke limity. Pri prekroceni limitu hluku by mela pomoci i regionalni hygienicka stanice.

Pozornost by se vsak mela venovat rozhodnuti nejvyssiho spravniho soudu, sp. Zakon: 6 Stat 44/2014. V citovanem pripade nejvyssi spravni soud posoudil hluk z festivalu, ktery se kona v obci (treba zduraznit, ze v diskutovanem pripade bylo dokonce konstatovano, ze hluk prekrocil stanovene hygienicke limity). Nejvyssi spravni soud v prvni rade uvedl, ze cesky zakonodarce nezakazal verejnou produkci v obcich ani v jejich blizkosti, ani nepripustil moznost pozadat o vyjimku v techto pripadech (na rozdil od jinych zdroju hluku)..

Pokud zakon vyzadoval od osob striktne urcenych dodrzovani limitu hluku, vychazelo se ze skutecnosti, ze nekdy mohou byt limity hluku poruseno a nekdy dodrzeny. Jak vsak naridila vlada, nestalo se tak. Proto bylo prakticky nemozne dodrzet hlukove limity v obcich nebo jejich blizkem okoli. Narizeni vlady c.272/2011 CFU proto podle nazoru nejvyssiho spravniho soudu nespada do pusobnosti zakona o verejnem zdravi v casti, v niz upravuje hluk z verejne hudebni produkce. V teto casti je tedy podle nazoru Nejvyssiho spravniho soudu ustanoveni protiustavni (v rozporu s cl. 4 odst. 1 Listiny a cl. 2 odst. 4 ustavy). Obecne soudy vcetne Nejvyssiho spravniho soudu proto nemohou pouzit takovou upravu v individualnim pripade (cl. 95 odst. 1 ustavy).

Z uvedeneho vyplyva, ze obcane musi obcas tolerovat hlucne hudebni produkce. Melo by to vsak byt okamzite zatizeni hlukem, opakovane s prijatelnou frekvenci. Dopady na zivotni prostredi by mely minimalizovat a v jinych ohledech by udalosti mely byt srovnatelne s okolnostmi mista, kde se takova hudebni produkce kona...

Hlucni lide mimo areal

Hlucne hlasove projevy osob pohybujicich se mimo budovu a rusicich nocni klid (napr. Lidi na ulici nebo vasich sousedu) mohou byt prestupkem podle § 47 odst. b) zak. C. 200/1990 Sb. V souladu s ustanovenim cl. 47 odstavec. 6 citovaneho zakona se obdobim nocniho odpocinku rozumi obdobi od 22:00 do 6:00 hod. Obec muze obecne zavaznym narizenim vymezit vyjimecne pripady, zejmena oslavy nebo podobne spolecenske nebo rodinne udalosti, behem kterych je doba nocniho odpocinku vymezena kratsim nebo zadnym dobou odpocinku....

Stejne tak novy zakon. C. 251/2016 se U nekterych trestnych cinu, ktere vstoupi v platnost 1. cervence 2017, stanovi, ze obec muze prostrednictvim obecne zavazneho vyhlasky stanovit vyjimecne pripady, zejmena oslavy nebo podobne spolecenske nebo rodinne udalosti, behem kterych je doba nocniho odpocinku vymezena jako kratsi nebo ve kterych neni treba dodrzovat dobu nocniho odpocinku.

Posilovani mezilidskych vazeb prostrednictvim hlasitych nocnich aktivit

Dochazi ve vasem okoli casto k posilovani mezilidskych vztahu prostrednictvim hlasitych nocnich aktivit? Meli byste vedet, ze i povoleni k tomu prezkoumavaji Ustavnim tribunalem.

V souladu s reprezentativni judikaturou ustavniho soudu (napr. Sp. Zn. C. Obtezovani obcanu prostrednictvim verejne hudebni produkce. Ustavni soud povazuje za uzitecne, aby obec vymezenim doby nocniho odpocinku a stanovenim primerenych limitu v tomto obdobi upravila zalezitosti tykajici se mistniho verejneho poradku vyhlaskou (viz napr. Zakon o rozhodnuti c. Pl. US 44/06).

Podle nazoru Ustavniho soudu je treba zajistit dodrzovani verejneho poradku v maximalni mozne mire, a tedy i v noci, v zakonem stanovenem a spolecnosti uznanem terminu. Dny nebo okolnosti, za nichz zajem na pozorovani vseobecne uznavaneho obdobi nocniho odpocinku prevazuje nad zachovanim mistnich tradic a posilovanim mezilidskych vazeb prostrednictvim hlasitych nocnich aktivit, musi byt proto stanoveny s dostatecnou jistotou a predvidatelnosti a nesmeji byt ponechany na vuli nebo uvazeni. Zakon Pl. US 4/16).

Pokud vas takove dostatecne a predem dane cinnosti vyrusuji, doporucujeme: nedelejte si starosti doma a jdete utuzovat mezilidske vztahy i prostrednictvim hlucnych nocnich hodin.

JUDr. Pavlina Uhlirova, pravnicka
Zdroj: JUDr. Pavlina Uhlirova.

Advokat se specializaci na soukrome a mezinarodni obchodni pravo, stavebni a spravni pravo. Poskytuje dlouhodobou pravni pomoc v oblasti stavebniho prava, zejmena stavebnim uradem ve vsech oblastech jejich cinnosti.
SIT: www.
MNE: uhlirova
T: +420 731 037 288

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here