nahlizeni do katastru

Listovani v katastru pres portal je znama vec, ktera setri spoustu casu. Prevod registru do online podoby umoznil komukoliv videt informace, pri kterych bylo drive treba se hlasit primo na katastralnim urade. Samozrejme, jde take o maly zasah do soukromi lidi, protoze se zverejnuje adresa lidi, kteri vlastni konkretni nemovitost. Snadno najdeme majetkove vztahy lidi, ktere zname, ale jejichz nezname. Co s temito informacemi udelame, je samozrejme na nas.

Dej bude pravdepodobne nejbeznejsim hledanym bodem. Abychom ho nasli, potrebujeme znat nazev katastralniho uzemi a cislo parcely. Pokud cislo nezname, snadno ho najdeme na mape, ktera je k dispozici i na prohlizeni. V nasledujicich informacich o parcele uvedeme jmeno vlastnika, tedy jeho jmeno, adresu nebo jmeno a sidlo pravnickych osob, spoluvlastniku atd. Pozemek se nasledne zobrazi v planu vcetne vymery, druhu a zpusobu vyuziti pozemku a oznaceni mapoveho listu. Pri stavbach na pozemcich vsak plati, ze se zvlast zapisuje do katastru nemovitosti. Pokud je vsak budova zapsana do katastru nemovitosti jako soucast pozemku, informace o teto stavbe se zobrazi primo u pozemku.

Vsechny informace na jednom miste

Zobrazuji se take ruzne omezeni tykajici se autorskych prav, poznamky a peceti. Zobrazene omezeni a komentare se tykaji daneho pozemku nebo nektereho ze spoluvlastniku.

Informace o stavbe jsou podobne. Zde musime znat obec a popis nebo registracni cislo. Zverejnene udaje pak informuji o udajich vlastnika, at uz jde o fyzickou osobu, pravnickou osobu nebo spolecne vlastnictvi. Pokud jsou v budove definovano jednotky, zobrazi se odkaz na ne. Dale jsou zmineny urcita omezeni vlastnickych prav, poznamky a peceti.

K nemovitostem patri nejen pozemky a domy, ktere se na nich nachazeji, ale i jednotlive byty v panelovych nebo bytovych domech. Zpravidla se nazyvaji jednotky a najdete je pod cislem popisu domu s lomitkem a seriovym cislem bytu. Informace o prostorech obsahuji informace o vlastnikovi, t. J. Jmeno a prijmeni, adresa v pripade fyzickych osob, pravnickych osob apod. Najdeme take typ prostoru, zpusob uzivani prostoru a podil prostor ve spolecnych castech domu..

DOPORUCUJEME: Katastralni urad inspekce katastru

Zprava z kontroly obsahuje informace o moznych financnich omezenich, pripominky a peceti. Rovnez je mozne ziskat informace o stavebnim zakone, ktere obsahuji informace o vlastnikovi, ucelu, dobe trvani a seznam nemovitosti, na kterych je stavebni zakon zapsan..

Dalsi casti je postup, ve kterem muzeme ziskat informace o postupech, jako jsou vklad, zaznam, geometricky plan, protokol predlozeni a pomocny postup ZVP. Zde se v zavislosti na druhu jednotlivych rizeni, informaci o ucastnicich daneho rizeni, predmetu rizeni a posloupnosti ukonu nebo cinnosti, ktere se v ramci rizeni provedli na prislusnem katastralnim urade, vcetne udaju o case jejich provedeni, pripadne udaju o nasledne postupy.

Zde take muzeme ziskat kontrolni seznamy podle cisla postupu nebo data prijeti. Zaznamy o vzniku, zmene, zaniku, omezeni a uznani existence nebo neexistence prav uvedenych v zakone o katastru nemovitosti se vytvareji jako soucast terminovaneho vkladu. Existuje mnoho takovych prav a vyhrad, takze je nebudeme uvadet, ale jedna se o vlastnicka prava, stavebni prava atd...

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here